top of page

PRACOWNIA TÓRCZY ŻAR

Proponujemy  edukację plastyczną o charakterze pracy i zabawy twórczej, wpływającej na rozwój wyobraźni, niezależnego, samodzielnego myślenia, na rozwój ekspresji twórczej.

Prowadzimy zajęcia angażujące w pracę twórczą większość zmysłów, przez syntezę działań plastycznych i teatralnych z elementami muzyczno - ruchowymi.

Uczestnicy biorąc udział w zajęciach, wypowiadają się w różnych technikach w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, tkaniny artystycznej, ceramiki, mozaiki, filcowania, witrażu, szkła topionego, papieru czerpanego. Zapoznają się z wartościami plastycznymi jak barwa, faktura, bryła, kreska, forma przestrzenna oraz ich wzajemnymi układami. Poznają różne rodzaje kompozycji, środki wyrazu plastycznego w oparciu o twórczość znanych artystów.

Przygotowujemy młodzież do egzaminów na uczelniach artystycznych.

Zrealizowane przez uczestników prace są eksponowane na wystawach.

Zajęcia odbywają się w plenerze i w pracowni.

Dzieci i młodzież biorą udział w organizowanych konkursach plastycznych, ogólnopolskich i zagranicznych. Zdobywając w nich nagrody są motywowane do dalszego rozwoju. Organizujemy dla dorosłych warsztaty, plenery wakacyjne, dla dzieci zajęcia w czasie ferii.

bottom of page